Over Ons

Algemeen

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 130 gemeenten, 200 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 370.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 70 miljoen leden wereldwijd (Bron: World AG Fellowship).

Lees meer

Geloofsverklaring

Ons uitgangspunt is dat wij Jezus zien als de centrale persoon in ons geloof. Hij heeft voor ons de blokkades opgeruimd van onder meer de zonde die tussen ons en God de Vader instonden. Voor de Pinksterbeweging is de werking, vervulling, gaven en vrucht van de Heilige Geest een belangrijk onderdeel van haar identiteit. Onze geloofsverklaring hebben we uitgewerkt in 12 punten die je verder kunt lezen door op de link te klikken.

Lees meer

Visie en Missie

De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: Betrouwbaarheid in dienstbetoon, Balans in Woord en Geest en Betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij waarin we leven.

Lees meer

Historie Pinksterbeweging

De Pinksterbeweging is in 1906 ontstaan vanuit de Azusa Street Revival in de Verenigde Staten. Van daaruit is het 'naar Nederland' overgewaaid. Hier kun je meer achtergrondinfo vinden m.b.t. aan te bevelen boeken, videolinks en artikelen. Deze worden de komende tijd aangevuld.

Lees meer..

Leiderschap

De VPE opereert niet alleen. Zij maakt deel uit van verschillende koepels, nationaal en internationaal. Daarnaast werkt zij samen met partnerorganisaties.

Lees meer..

Samenwerkingsverbanden

De VPE opereert niet alleen. Zij maakt deel uit van verschillende koepels, nationaal en internationaal. Daarnaast werkt zij samen met partnerorganisaties.

Lees meer

Documenten en regelingen

Officiele VPE Documenten Klachtenregeling
ANBI en KvK Privacyverklaring
Close