Nieuwe bankrekening openen

De VPE is actief op het gebied van gemeentestichting. Daar komt veel bij kijken, zoals statuten, KvK registratie (wordt verplicht) en het openen van een bankrekening. Ook voor bestaande kerken kan het voorkomen dat men een nieuwe bankrekening (bij een andere bank) wil openen. Hieronder een korte beschrijving om dit proces te beginnen.

Het geld en betalingsverkeer gaat tegenwoordig nagenoeg uitsluitend via betaalrekeningen bij banken. Tot zo ver niets nieuws.

Nu was dit tot voor enkele jaren ook voor kerken niet heel moeilijk, maar door verscherpte regelgeving i.v.m. witwassen en terrorsime bestrijding wordt dit ook voor kerken een zorgvuldig voor te bereiden zaak.

Hieronder geven we een aantal stappen, die een goede start mogelijk moeten maken.

1. Stel statuten op. Gebruik hiervoor de standaard teksten uit de voorbeelden elders op onze website.
2. Vermeldt in deze statuten:
    - de namen van de oprichters en het bestuur als geheel inclusief ID-nummers;
    - de koepel (VPE) waar bij aangesloten wordt, alsmede het onderschrijven van de statuten en geloofsbelijdenis van die koepel;
    - neem in de slotbepalingen op dat bij geschillen en conflicten de hulp van de koepel wordt ingeschakeld;
3. Meldt de gemeente aan bij de KvK: dit wordt verplicht. De KvK reikt dan een RSIN nummer uit. Dit is belangrijk i.v.m. ANBI;
4. Meldt de gemeente aan bij de koepel (VPE), en vraag om een verklaring bevestiging lidmaatschap/verklaring van rechtspersoonlijkheid (dit laatste is mogelijk als de bestuurders bij ons bevestigd worden;
5. Vul het voorbeeld notulen machtiging vertegenwoordiging in, en volg de instructies;
6. Vul het machtigingsformulier vertegenwoordiging in en volg de instructies;
7. Vul een aanvraagformulier van de bank (meestal ING) en maak een afspraak op een ING kantoor in de regio; LET OP: vul bij vraag KvK 'geen' in als u (nog) geen KvK nummer heeft;
8. Lever bij de afspraak de documenten in, plaats de nodige handtekeningen;
9. Heb geduld, veel geduld, de banken hebben het hier erg druk mee en het duurt allemaal erg lang.

Als VPE proberen we via overleg meer helderheid te krijgen in wat de banken nodig zouden hebben om deze procedure te kunnen versnellen.
Indien nodig verschijnt op deze pagina een voorstel voor een tussenoplossing. Houdt daarvoor ook de nieuwsbrief in de gaten.

Peter Grim

Close