Pastorale bedieningen

De VPE kent diverse pastorale bedieningen, waaronder het justitiepastoraat en de krijgsmachtpredikanten. In beide bedieningen is er sprake van een formele verhouding met de VPE, als zijnde zendende instantie.

 • Justitiepastoraat: pastoraal werk onder gedetineerderen binnen de penitentiaire inrichtingen. Dit werk concentreert zich rond kerkdiensten, gespreksgroepen en individuele pastorale gesprekken.
 • Krijgsmachtpredikanten: de geestelijk werker werkzaam binnen defensie is krijgsmachtpredikant en bekleedt een geestelijk ambt. Lees hier de visie van de VPE en het protocol sollicitatie en uitzending in krijgsmacht door zendende instantie.

  Op 16 februari 2023 mochten we het 25 jarig ambtjubileum vieren van Jan-Derk de Bruin. Tegelijk was hij 15 jaar Krijgsmachtpredikant en ook dat werd gevierd.
  Meer weten over het leven van Jan-Derk: dan kunt u hier het boekje downloaden.
  Een heel korte impressie vindt u hier.


De VPE hecht een groot belang aan zending, niet alleen naar verre landen, maar ook in ons eigen land. Ook ons land heeft het evangelie van Jezus Christus nodig. Daarom willen we dit evangelie verkondigen in woord en daad.

 • VPE Zending (voorheen Opdracht tot Wereldzending) is de zendingstak van de VPE welke zich richt op alle landen.VPE Zending begeleidt en ondersteunt zendelingen, informeert en mobiliseert gemeenten tot actieve betrokkenheid bij de wereldwijde zending.
 • Moslim Bedieningen richt zich op toerusting en aanmoediging van gemeenten, biedt hulp om op verantwoorde en relevante wijze de liefde van God en Zijn woord voor te leven en door te geven aan medemensen met een moslim achtergrond.
 • AG-zendelingen, voornamelijk uit de Verenigde Staten komen naar Nederland om in samenwerking met de VPE het evangelie van Jezus te brengen door mee te bouwen aan gezonde gemeenten, stichten van nieuwe gemeenten en door het starten van evangelisatie-initiatieven.
Close