Crisisbegeleiding en interimschap

Als VPE zijn we nadrukkelijk en veelvuldig betrokken bij het ondersteunen van gemeenten die in de problemen zijn gekomen. Die problemen kennen een diverse achtergrond. Het kan om leiderschap gaan, conflicten, opvolging van het leiderschap, maar ook structurele en organisatorische problemen.

Niet alleen wil de VPE investeren in het ontwikkelen van blijvend gezonde gemeenten en dito leiders, zij wil ook een hulp zijn als het dan mis dreigt te gaan of al gegaan is.
Schroom niet om contact met ons op te nemen als uw gemeente om wat voor reden dan ook in zwaar weer is gekomen. Ook als u geen lid van de VPE bent, we willen er zijn voor Zijn Lichaam.

Neem contact op met ons kantoor, of met Rik van Boven, speerpuntleider gemeenteontwikkeling, of met Peter Grim, speerpuntleider leiderschapsontwikkeling.

Het tijdig hulp inroepen getuigt van volwassenheid en verantwoordelijkheid en voorkomt niet zelden verdere escalatie.

Verder info en downloads.

Close