Eenheid bevorderen

De VPE is op verschillende terreinen in gesprek met andere kerkgenootschappen zowel nationaal als internationaal. Op deze pagina kunt u daarover diverse verslagen en publicaties vinden.

Dialoog met de Katholieke Kerk 

Global Christian Forum / Nederlands Christelijk Forum

De VPE is met nadruk betrokken geweest met de viering van 100 jaar Pinksteren in 2007. 
Dat is daar niet bij gebleven. Op de website van het NCF kunt u een mooie video van het vervolg van die eenheidsbeweging volgen.
 

Nationale Synode

De Nationale Synode zet zich in voor de eenheid van de gelovigen binnen de Protestantse kerken. De VPE is op verzoek van de initiatiefnemers vanaf het begin betrokken geweest in de stuurgroep. Het bevorderen van de eenheid in de kerken is een statutaire doelstelling van de VPE.

Dialoog met de PKN

Dialoog VPE-MissieNederland-RKK

Lees meer lezingen en verslagen welke betrekking hebben op de dialogen op www.stucom.nl

Close