Over de VPE

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 130 gemeenten, 200 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 370.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 70 miljoen leden wereldwijd (Bron: World AG Fellowship). De VPE is op 16 februari 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangeliegemeenten Nederland. De VPE is daardoor de grootste georganiseerde denominatie binnen de Pinksterbeweging in Nederland.

De VPE wil graag bruggen slaan tussen gemeenten om te voorkomen dat ze naast elkaar, maar zonder elkaar bestaan en dus gebrek lijden aan onderling contact, aan fellowship. En voor geestelijke werkers wil de VPE dat bredere verband zijn, waar men elkaar als collega's, geroepen tot een voortreffelijk werk, kan ontmoeten en tot steun kan zijn.

De VPE wil gemeenten en werkers ondersteunen door het behartigen van gezamenlijke belangen, door het ontwikkelen van een pakket aan diensten ten behoeve van de gemeenten, het opleiden en vormen van nieuwe geestelijke werkers, het bieden van een platform voor bezinning, en - zo nodig – door gemeenten en persoonlijke leden met raad en daad terzijde te staan.

Hiermee is misschien het belangrijkste nog niet gezegd. Samenzijn en samenwerking, dat alles staat in het teken van het Koninkrijk van God. Het is de Heilige Geest die de gemeenschap van gelovigen smeedt in eenheid met de Vader en de Zoon. Aan dat werk van de Geest wil de VPE zich dienstbaar maken. En dat gaat maar op één manier: samen met alle heiligen, met allen die geloven, om zo de volle omvang van de liefde van Christus te leren kennen en dan om er getuigenis van af te leggen midden in de samenleving van de eenentwintigste eeuw.

Cover ZJIdentiteitsbewijs
De VPE heeft een duidelijke identiteit en roeping van waaruit zij haar bediening uitoefent. Deze zijn samen te vatten in twee woorden: 'Zie Jezus'. Ons diepste verlangen is dat de gemeenten en leiders die deel uit maken van de VPE vol zullen zijn van de Here Jezus, Diegene waar alles om draait.

De identiteit is beschreven in een identiteitsbewijs waarin een aantal elementen zijn opge nomen:
Download hier het identiteitsbewijs van de VPE. 
Klik op de afbeelding hiernaast voor een leesbare versie in boekvorm, klik aldaar op de volledig scherm knop.

Dit identiteitsbewijs is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2021. De identiteit wordt uitgerold middels diverse projecten.

Close