Opleiding en Onderwijs

VPE Opleidingen beveelt onderstaande onderwijstrajecten en instituten aan die aansluiten bij de visie en geloofsbelijdenis van de VPE.

  • VPE School voor Pastors - Deze VPE opleiding richt zich volledig op het toerusten voor de bediening waartoe God roept – en heeft als doel studenten te onderwijzen en te trainen voor geestvervulde en uitmuntende dienst aan en binnen de Gemeente van Jezus Christus – in gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht.” (onze missie)
  • Traject 'Gods Koninkrijk en de Heilige Geest' - Een tweejarig studietraject in de vrije ruimte van de opleiding theologie van het Evangelisch College - in samenwerking met meerdere pinkster- en charismatische denominaties en bewegingen. Aan dit traject kan op zaterdagen ook los van de rest van de theologische opleiding worden meegedaan.
  • In Church Academy - Nederlandstalig online onderwijs voor gemeenteleiders en gemeentewerkers
  • Global University - Engelstalig online onderwijs op allerlei niveaus voor iedereen die theologisch onderwijs wil
  • Continental Theological Seminary -Engelstalig geaccrediteerde BA en MA opleidingen voornamelijk op locatie, Brussel en in de toekomst ook in Amsterdam
  • Onderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit t.b.v de theologische ontwikkeling voor de Pinksterbeweging in Nederland. Deze plaats wordt vervuld door mw. Dr. Helene Wuhrer. 
    Zie hier een RD artikel naar aanleiding hiervan.
    Reacties op het proefschrift van mw Wuhrer, dat over het gezag van het boek Handelingen gaat, kunt u hier vinden.

 

Close