Klachtenregeling

De VPE is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) voor al haar persoonlijke leden, gemeenten en  als organisatie.

Dit betekent dat VPE-leden bij het landelijke SEM-meldpunt terecht kunnen met klachten over machtsmisbruik. Dit is op werkdagen te bereiken van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn: 085 488 1440. Na de telefonische intake is er de mogelijkheid voor een vervolggesprek met een bij de SEM betrokken vertrouwenspersoon, die in het dagelijks leven werkzaam is als hulpverlener. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners of advocaten of naar de SEM-klachtencommissie.

Gedragscode leidinggevenden
Stichting Evangelisch Meldpunt wil de betrouwbaarheid van leidinggevenden waarborgen. Zij hanteert daarbij de gedragscode voor leidinggevenden welk een belangrijk hulpmiddel is. Deze gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar leiders van deelnemende kerken, gemeenten en organisaties zich aan verbinden en de inhoud richt zich op manipulatie, machtsmisbruik, financieel en seksueel misbruik.

Klachtenregeling
Aan de gedragscode is een klachtenregeling verbonden. Deze beschrijft de mogelijkheden die een slachtoffer heeft om een klacht in te dienen over de desbetreffende leidinggevende en/of de organisatie wanneer misbruik of manipulatie heeft plaatsgevonden. De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtencommissie als aan de voorwaarden is voldaan die in de klachtenregeling nader worden omschreven.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.wijzijnsem.nl.

Sluiten