Pentecostale onderzoeksplaats VU

Pentecostale onderzoeksplaats VU

September 17, 2021

Nog is het niet helemaal rond, nog is het niet officieel begonnen, maar iedereen die er groen licht voor moet geven, heeft dat gedaan: Wij krijgen als VPE weer een eigen plek aan en in de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)! Het is een vrij unieke kans vergeleken met de landen om ons heen: 'wij pinkstermensen zijn welkom in academia.'

Zodra de VU haar papieren op orde heeft, mag ik de VPE en onze Duitse zusterorganisatie, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP), aan deze universiteit vertegenwoordigen. De VPE en BFP werken samen in het mogelijk maken dat ik een dag per week, pentecostaal bijbels theologisch onderzoek kan doen. Daarvoor is een onderzoeksplek ingericht.
Heel bijzonder is dat zelfs onze leerstoel voor ons wordt vrijgehouden zodat er over een tijd hopelijk ook weer een hoogleraar Pentecostale Theologie kan worden aangesteld. Op dit moment is er onder Pentecostal Studies vooral onderzoek naar ons als pinksterbeweging en ons geloof als fenomeen. 

Mijn opdracht zal zijn, om specifiek die vragen te gaan onderzoeken, die wij ons op basis van onze geloofservaringen in de omgang met het Woord van God stellen - dus pentecostaal onderzoek te gaan doen. De collega’s aan de VU hebben door, dat dat een nieuw en waardevol licht zal kunnen werpen op de bijbelteksten en ons verstaan ervan zal verrijken. Ze willen graag dat onze stem gehoord wordt en wij mee doen aan de academisch theologische discussie. 

Ik ben overtuigd, dat God hier veel op gang brengt - bidden jullie mee?

  • Goed contact met collega’s voor mezelf en ook binnen het curatorium, waar mensen van de VPE samen met mensen van de VU toezien op onze plannen. 

  • Dat we van begin af aan wijze beslissingen nemen en een goede focus hebben. 

  • Dat de inspanningen direct tot een zegen worden voor de beweging - dat leiders bemoedigd en toegerust worden om wederom gemeenteleden toe te rusten tot de goede werken die God heeft voorbereid, opdat meer en meer mensen gered zullen worden. 

  • Dat God de samenwerking tussen VPE en BFP zegent.

  • Dat ik mijn taken efficiënt kan doen en God de uitkomst zegent.

  • Ik geloof, dat God in financiën wil voorzien, om mensen vanuit ons midden financieel vrij te stellen om verder te kunnen studeren en theologisch onderzoek te gaan doen - maar ik weet nog niet waar het geld vandaan gaat komen. Geloven jullie met mij mee?

Tags:

Close