About Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Lees dit a.u.b. eerst:

De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een stemronde over nieuwe statuten plaats.
De Algemene Vergadering kan hierin alleen besluiten indien tenminste de helft van de stemgerechtigde gemeenten (met tenminste 1 afgevaardigde per gemeente) vertegenwoordigd is, alsmede de helft van de persoonlijke leden – voor zover domicilie houdend in Nederland – aanwezig is.

Het officiële gedeelte wordt verder omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. Het wordt rond 13.00 uur afgesloten met een lunch. Toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden.

Belangrijk: vóór u zich aanmeldt:

Het is helaas noodzakelijk een account aan te maken als u die nog niet heeft. Daarin volstaat slechts uw naam, emailadres en mobiel nummer. U wordt door deze opgaaf geen lid van de VPE! 

Leden hebben reeds een account.
Het is niet mogelijk meerdere mensen tegelijk op te geven. Stuurt u zo mogelijk/nodig deze uitnodiging door aan vertegenwoordigers van de gemeente, zodat zij zichzelf kunnen opgeven.

Omdat er in deze vergadering schriftelijk gestemd zal worden, is het volgende nog van belang:

Bent u persoonlijk lid van de VPE, meldt u dan ook als zodanig aan met de inloggegevens die u al heeft. Weet u die niet (meer), vraag dan een nieuw wachtwoord aan.
U kunt alléén als persoonlijk lid uw stem uitbrengen, dus niet tegelijk ook als een vertegenwoordiger van een VPE gemeente.

Komt u formeel namens een VPE gemeente, maar u bent géén persoonlijk lid, meldt u dan aan als 'gemeentevertegenwoordiger'.

Geldt het bovenstaande niet voor u, dan meldt u zich aan als gast. U kunt zijn uitgenodigd om te komen door zowel uw gemeente als door de VPE.

Wij zullen er bij de registratie op toe zien, dat stemgerechtigden een stembericht ontvangen bij aanvang van de vergadering.

Register

Sorry, the registration period is over.

Close