Voorwaarden inlogfunctionaris

Door het invullen en verzenden van dit formulier verklaar ik bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden voor de inlogfunctionaris.

Als inlogfunctionaris hebt u de verantwoordelijkheid voor en bent u bevoegd om gegevens te wijzigen van uw gemeente in het kader van ANBI of updaten van adresgegevens. Ook ziet u een overzicht van facturen staan welke betaald zijn en/of welke nog niet.
De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Wanneer er een wisseling plaatsvindt van bevoegde inlogfunctionarissen, bent u de aangewezen persoon om de nieuwe inlogfunctonaris te accorderen.


Close