Gratis VOG-regeling - Maak werk van sociale veiligheid

Gratis VOG-regeling - Maak werk van sociale veiligheid

June 11, 2022

Je kent vast wel de regeling dat er bij bepaalde functies een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) benodigd is. De aanvraag van een VOG kost dan geld. Nu is er voor vrijwilligersorganisaties zoals kerken een gratis VOG-regeling voor vrijwilligers. Deze is tot stand gekomen door een samenwerking tussen koepelorganisaties van vrijwilligersorganisaties van de sport, bij de kerken en overige vrijwilligersorganisaties, het CIBG en Justis.

Het doel is een veilige omgeving creëren in het vrijwilligerswerk, zonder grensoverschrijdend gedrag. Een onderdeel van een veilig klimaat is zo’n VOG voor vrijwilligers die met kwetsbaren werken, waaronder kinderen, zieken en mensen in afhankelijkheidsposities zoals vluchtelingen en anderen.
De kerk is een plek waar velen vrijwillig actief zijn. Vanuit de VPE vinden we het uiterst belangrijk dat we als kerken een veilige plek bieden en zijn voor allen. Een VOG-eis bij het vrijwilligerswerk is enerzijds drempelverhogend, maar anderzijds laat je zien dat je veiligheid hoog in het vaandel hebt staan. Het heeft voornamelijk een preventieve werking.

Om toegang te krijgen tot de regeling gratis VOG dien je als kerk aan te tonen dat je voldoet aan de eisen die worden gesteld ten aanzien van sociale veiligheid. Dit houdt in dat er o.a. gedragsregels zijn geformuleerd en dat er een vertrouwenspersoon is aangesteld. Zie voor meer informatie https://www.gratisvog.nl/voorwaarden. Mocht je hierbij ondersteuning willen, dan is er vanuit het CIO (het contactorgaan tussen Kerk en Overheid) een adviseur beschikbaar om je als gemeente te begeleiden. Deze begeleiding is gericht op het beleid veilige omgeving (opstellen gedragscode, regels, eisen vertrouwenspersoon). Deze begeleiding wordt online of op locatie geboden. Je kunt hiervoor contact opnemen mevrouw Rombouts: tel. 06-123 233 21; e-mail i.rombouts@cioweb.nl.

Voor de aanvraag van een gratis VOG is tenminste eHerkenning 2+ nodig. De doorlooptijd voor toelating bij het CIBG is 4 tot 6 weken. Als VPE zijn we ook geregistreerd bij de overheid om gratis VOG’s aan te vragen. Mocht je als gemeente geen eHerkenning hebben, zou je ook ervoor kunnen kiezen om de aanvraag via ons te laten verlopen. Je dient dan het geformuleerde beleid ten aanzien van veiligheid aan ons te overleggen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@vpe.nl.
Zie voor gerichte informatie de website: https://www.vrijwilligerswerk.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/default.aspx

Wat kan je als kerk nog meer doen aan sociale veiligheid?
Een bestuur van een kerk kan diverse maatregelen nemen om sociale veiligheid te creëren.
U heeft als bestuurder hierin verantwoordelijkheid!

1. Hoe maken wij onze gemeente veilig?
- op agenda van het bestuur zetten
- visie en doelen bepalen
- risico-inventarisatie maken
- omgangs- en gedragsregels opstellen

2. Wat kan beter?
- breng risico’s in kaart
- benoem verbeterpunten

3. Wie doet er mee?
- maak beleid bekend
- betrek leden hierbij (bewustwording-bewustzijn)
- leer grensoverschrijdend gedrag herkennen

4. Wat spreken we af?
- Gedragsregels:
* Respect = waardering en collegialiteit
* Integriteit = eerlijkheid en betrouwbaarheid
* Zorgzaamheid = aandacht en dienstbaarheid

- Voorbeeld concrete maatregel
• Vier-ogen principe. Binnen een kerk kan afgesproken worden dat een begeleider nooit alleen met een minderjarige een ruimte in gaat. Bij ‘afgesloten’ ruimtes waar minderjarigen komen zijn minimaal twee volwassenen aanwezig, bijvoorbeeld een begeleider én een ouder.

5. Hoe houden we elkaar scherp?
- houd het op de agenda
- check wat werkt
- doe de checklist beleid en communicatie

Aan te bevelen websites waar voorbeelden, stappenplannen, geformuleerd beleid en dergelijke vermeld staan:

https://www.vpe.nl/nl/hoofdmenu/legal-finance/vog-verklaring

https://www.veiligekerk.nl/

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/vrijwilligers/vog-en-veilige-kerk/

https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/

 

 

Tags:

Close