Positie t.a.v orgaandonatie

Op de vraag hoe de VPE staat tegenover orgaandonatie, geven we hier weer wat hierover door Assemblies of God is geschreven, daarnaast verwijzen we naar enkele artikelen die binnen de Nederlandse context reageren op de nieuwe donorwet die in 2018 is aangenomen en dit jaar (2020) van kracht wordt.

Als VPE willen we helpen om een helder zicht hierin te krijgen. We bidden een ieder toe in vrede een keuze te kunnen maken.

Als het gaat om de vraag over orgaan donatie, in overeenstemming met de Algemene Vergadering van de Assemblies of God, is gegrond in ons begrip van de leer rond de opstanding, art. 13: “De gezegende Hoop” in het statement over fundamentele waarheden. (De reactie van de Algemene Vergadering, 2 november 2005):

De apostel Paulus maakt het heel duidelijk dat de sterfelijke lichamen die we nu hebben het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven. (1 Cor. 15:35-38, 2 Cor 5:1-10). De Bijbel maakt ook duidelijk dat het achterlaten van dit lichaam is onze intrek bij de Here te nemen (2 Cor 5:6-10).

Als we bij de Here zijn in afwachting van hen die achterblijven en ons later zullen volgen, onze lichamen tot stof vergaan. (Gen. 2:7, 3:19, 1 Cor 15:45-50). We hebben het gevallen sterfelijke lichaam waarin we nu zijn niet meer nodig.

Onze organen afstaan aan anderen kan betekenen dat we de gift van het leven doorgeven aan anderen lang nadat we zelf thuis zijn bij de Heer. Als de ontvanger een Christen is, dan heeft het doorgegeven orgaan de mogelijkheid bij te dragen aan de christelijke dienst en het levende getuigenis aan een mede gelovige hier op aarde.

Als de ontvanger een niet-christen is, kan de individueel extra gekregen tijd bijdragen aan het aanvaarden van Christus. Een fascinerende mogelijkheid is de voorstelling van de impact als Christelijke donoren door middel van een handgeschreven brief getuigenis geven van hun leven en relatie met Christus.

Het alternatief is onze organen ook in de dood te behouden. Dit is aan valide keuze voor een Christen. Het was tot recent de praktijk omdat transplantaties niet altijd succesvol waren.

Uiteindelijk komt het erop neer of we al dan niet gerechtvaardigd vinden dat onze organen een bron van leven kunnen zijn.
Wanneer je je realiseert dat orgaandonaties levens red en voorzien in een voortgang van Gods liefde en genade betekent niet wanneer orgaandonatie net plaatsvindt er sprake is van zonde. We moeten allemaal Gods wil voor onze keuzes hierin zoeken. Het zou volledig besproken moeten worden binnen onze families.

Velen die orgaandonatie overwegen zal theologische vragen en zorgen hebben. Als we onze organen doneren, heeft dat op welke manier dan ook invloed op onze opstanding? Maar we moeten ook vragen of God elk gegeven atoom of molecuul van ons lichaam nodig heeft om ons te laten opstaan?

Het antwoord van Paulus daarop is: “Nee”. Dat wat sterfelijk is zal geen onsterfelijkheid aandoen. (1 Cor 15:49-50). De opstanding gaat gepaard met een nieuw geestelijk lichaam.

(Kritische) reacties op het onderwerp en de nieuwe donorwet.

Orgaandonatie - geen bezwaar (HHK kerkblad 2018)

Bijbelaantekeningen  (J.P. van der Giessen)

Orgaan en weefsel transplantatie (Stg Promise)

Scriba over donorwet

Reacties op de donorwet (onderweg online)

Positionpaper AG 2005

Close