Het gebruik van graden en titels

Aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van 1 november 2008

 

‘Het gebruik van graden/titels binnen de VPE’

 

Binnen de VPE zijn er verschillende persoonlijke en geassocieerde leden die gestudeerd hebben aan een universiteit of hogeschool. In Nederland is de situatie dat bij het behalen van het diploma aan de universiteit of hogeschool men dan ook een graad of titel krijgt, zoals Bachelor, Master, Associate Degree, Doctorandus, Doctor, Meester etc,. Een graad/titel geeft duidelijkheid over het niveau van de opleiding die is gevolgd. De huidige situatie in Nederland en ook binnen de VPE laat zien dat men lang niet altijd die graad/titel gebruikt. Het hangt van de desbetreffende persoon af wanneer hij of zij belang er aan hecht om de graad/titel te voeren.

 

Er doet zich echter een probleem voor wanneer men aan een niet-Nederlands erkende onderwijsinstelling heeft gestudeerd, maar bijvoorbeeld in het buitenland een diploma heeft behaald en daar vervolgens een graad/titel heeft verkregen. Dan is het niet toegestaan om die titel zomaar in Nederland te hanteren, maar moet deze eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. Echter binnen de beweging komt het voor dat men wel de niet-erkende titel gebruikt (en misbruik maakt om met als onderliggend motief meer aanzien te krijgen).

 

Graden/Titels die zijn verkregen aan een door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstelling (d.m.v. accreditatie) zijn namelijk wettelijk beschermd en mogen alleen gevoerd worden wanneer men aan een Nederlandse universiteit of hogeschool is afgestudeerd. De geaccrediteerde onderwijsinstellingen zijn vermeld in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de IB-groep[1]. Wanneer een instelling, die niet op deze lijst voorkomt, een graad/titel verleent aan een afgestudeerde, is deze niet erkend door de Nederlandse wet. Het ten onrechte voeren of verlenen van een graad/titel naar Nederlands recht is strafbaar. Dit geldt zowel voor de persoon als de desbetreffende instelling[2].

 

Er bestaat de mogelijkheid om een Nederlands erkende titel aan te vragen, wanneer die graad/titel in het buitenland verkregen is, zolang het aan de opgestelde voorwaarden voldoet die te vinden zijn op de website van de IB-groep.

 

Voorstel aan de AV:
In het kader van ‘Betrouwbaarheid’ naar de achterban en naar buiten toe en om problemen te voorkomen met de Nederlandse overheid is het voorstel om het niet toe te staan dat VPE-leden die aan een niet-geaccrediteerde onderwijsinstelling zijn afgestudeerd, de verkregen graad/titel voeren. Voor de duidelijkheid dit voorstel geldt niet voor diegenen die wel graad/titel hebben verkregen na het afstuderen aan een geaccrediteerde onderwijsinstelling.
Namens het Dagelijks Bestuur van de VPE

 

 

 [1] Zie voor meer informatie ‘Informatie Beheer Groep’, <www.ib-groep.nl>.
[2] Zie voor meer informatie ‘Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie’,
     < http://nvao.net/veelgestelde-vragen/nederland/112>.

Close