Dispensatie aanvragen Persoonlijke Lidmaatschap

Dispensatie aanvragen

Met dit formulier kunt u dispensatie aanvragen voor de vaste lidmaatschapsbijdrage van de VPE voor persoonlijke lidmaatschappen, ter hoogte van € 450,-, die in het komende jaar in 12 maandelijkse termijnen wordt geïncasseerd.

Deze dispensatie is niet van toepassing op de 1% bijdrage uit geestelijk werk over het het lopende jaar. 
De VPE vraagt u vriendelijk dit bijdragebedrag over te maken op rekening NL37RABO013.08.79.452,
t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen,
onder vermelding van ‘persoonlijke bijdrage [uw naam]’.

 F O R M U L I E R   M A K E N 

formulier

Close