aanvraag formulier lidmaatschap

aanvraag lidmaatschap op papier

Voor de aanvraag van het lidmaatschap verwijzen wij u naar  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De formulieren - mocht u die in papieren vorm willen hebben - bestaan uit :

een aanvraag lidmaatschap voor gemeente (Word doc)

en/of

een aanvraag lidmaatschap voor persoonlijk lidmaatschap (Word doc)

Deze moeten samen worden ingeleverd met SEPA formulier Gemeente (PDF) en/of SEPA formulier Persoonlijk lid (PDF)

 

Het proces gaat als volgt

Om de aanvraag te complementeren, stuurt u het aanmeldingsformulier lidmaatschap VPE met een incassoformulier. 
Wilt u beide formulieren volledig invullen en retourneren aan ledenadministratie@vpe.nl?
Alvast hartelijk dank. 

De aannameprocedure verloopt als volgt: 

  • U stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier met het incassoformulier naar het VPE-kantoor, bij voorkeur per mail naar ledenadministratie@vpe.nl 
  • Het VPE kantoor controleert de aanmelding en wijst de aanvraag toe aan de regioleider van de regio waar uw gemeente gevestigd is. 
  • De regioleider neemt contact op met u voor een persoonlijk oriënterend gesprek. 
  • De regioleider brengt na dit gesprek een positief of negatief advies uit richting het Dagelijks bestuur/Managementteam. 
  • Het Dagelijks bestuur/Managementteam besluit over de aanname van uw gemeente. Hierbij wordt het advies van de regioleider gevolgd, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om hiervan af te wijken. 
  • Vervolgens wordt het besluit naar u teruggekoppeld met een kopie van het besluit van de regioleider en gecommuniceerd naar de AV. 

T.z.t wordt ook gevraagd om een afschrift van de Kamer van Koophandel registratie, de statuten en het huishoudelijk reglement van uw gemeente. Als u die al heeft kunt

 

Close