Dispensatieformulier gemeenten

Met dit formulier kunt u dispensatie aanvragen voor de vaste lidmaatschapsbijdrage van de VPE voor gemeenten, ter hoogte van € 550,00 in 2018. Deze bijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd.

Deze dispensatie is niet van toepassing op de 1% bijdrage die wordt geïncasseerd over de inkomsten die de gemeente in 2016 heeft ontvangen uit giften en bijdragen. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van de jaarcijfers die u over 2016 heeft aangeleverd.


Dit verzoek wordt telefonisch met u besproken.

Close