Doneren

Doneren aan de VPE

plant

Gemeentestichting (100 kerken in 10 jaar!)

Als VPE zoeken we vrienden en medestanders voor onze missie, waarin ondermeer voorkomt het stichten van 100 kerken in 10 jaar. Tussenstand is op dit moment 26 & counting. 
Graag willen wij uw gebed en uw gift concreet omzetten in het winnen van zielen voor Jezus!
We vinden dat van het hoogste belang! Een gift aan de VPE betekent het stichten van nieuwe gemeenten,
het versterken en toerusten van bestaande gemeenten en hun leiders om zo meer - en met name ook jonge - mensen te kunnen bereiken! En dat gebeurt ook!

Doneer VPE

VU

Onderzoeksplaats pentacostale theologie Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

We zijn weer terug in de VU! 

Vanaf 1 januari 2022 kent de VPE een actieve pentecostale onderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze onderzoeksplaats is tot stand gekomen door een samenwerking met onze Duitse zusterorganisatie, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP). Helene Wuhrer bekleedt deze onderzoeksplaats.
Op dit moment is er onder Pentecostal Studies vooral onderzoek naar ons als pinksterbeweging en ons geloof als fenomeen. 
Deze onderzoeksplaats bereid w.s. ook de weg naar het kunnen begeleiden van promovendi! Dit zouden wij zeer toejuichen! En, er zijn kandidaten! Bidt hier samen met ons voor, want we kunnen niet zonder een goede gezonde theologische basis. Wij zouden graag zien dat het onderwijs binnen de VPE een volledig traject faciliteert, zowel praktisch als academisch.

Vindt u goed onderwijs voor de leiders van de kerk ook belangrijken wilt u daar ook aan bijdragen om dit voor langere termijn mogelijk te maken? Hartelijk dank!

Doneer VPE

vrienden van zuidoostzorg

Vrienden zijn van de VPE?

Bent u een vriend van de VPE, draagt u haar een warm hart toe en wilt u investeren in onze missie? Van harte welkom om naast uw gebed voor de kerk van Nederland ook materieel bij te dragen in de activiteiten van de VPE op het gebied van gemeentestichting, het toerusten en bemoedigen van leiders, het investeren in jeugd- en jeugdleiders, het bouwen aan een cultuur die Jezus in alles centraal stelt, waardoor mensen geraakt worden door Hem en samen met ons achter Hem aan gaan? Wilt u ons ook financieel ondersteunen? Dat kan door de knop hieronder aan te klikken. Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

Doneer VPE

Ben je lid van en lokale VPE gemeente, wil je ook meedoen in onze missie en de handen uit de mouwen steken? Neem contact met ons op!

Close