Geef aan: Onze visie


Doneer VPE


De visie van de VPE is samengevat in twee woorden: ZIE JEZUS
Vanuit die twee woorden hebben we onze roeping voor de Pinkster- en Evangeliebeweging in Nederland beschreven in vijf onderdelen.

Zie Jezus = kerken met Pinkstervuur

Zie Jezus = vernieuwde leiders

Zie Jezus = discipelschap

Zie Jezus = Gods koninkrijk zichtbaar maken

Zie Jezus = priesterschap

Om deze visie en roeping te kunnen realiseren hebben veel meer financiele middelen nodig dan we tot nu toe ontvangen door middel van de alle lidmatschapsbijdragen van aangelosten gemeenten en persoonlijke leden.

Wilt u ons helpen op het gebied van gemeentestichting, het toerusten en bemoedigen van leiders, het investeren in jeugd- en jeugdleiders, het bouwen aan een cultuur die Jezus in alles centraal stelt daarbij aangevuurd word door de Heilige Geest.

Klik dan op de doneerknop boven aan deze pagina om ons eenmalig of maandelijks te ondersteunen.

U kunt ook gewoon overschrijven op onze bankrekening NL18 INGB 0000 209119 t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Bij voorbaat hartelijk dank!

Ben je lid van een lokale VPE gemeente, wil je ook meedoen in onze missie en de handen uit de mouwen steken? Neem contact met ons op!

Close