Geef aan: Gemeentestichting

Doneer VPE


Gemeentestichting (100 kerken in 10 jaar!) 
kaartje gem stichting

Als VPE zoeken we medestanders voor onze missie, waarin ondermeer voor komt het stichten van minimaal 100 kerken in 10 jaar. Tussenstand is op dit moment 29 & counting.
Graag willen wij uw gebed en uw gift concreet omzetten in het winnen van zielen voor Jezus!
We vinden dat van het hoogste belang!

Een gift aan de VPE betekent het stichten van nieuwe gemeenten, het versterken en toerusten van bestaande gemeenten en hun leiders om zo meer - en met name ook jonge - mensen te kunnen bereiken!
En dat gebeurt ook!

U kunt ook gewoon overschrijven op onze bankrekening NL18 INGB 0000 209119 t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Bij voorbaat hartelijk dank!

Close