Protocol trouwen: een richtinggevende hulp

‘Trouwen in de kerk’

Dit document is geschreven als hulp voor de voorganger, de gemeente en de trouwkandidaten. Het beoogt richtinggevend en ondersteunend te zijn.

Om een aantal belangrijke zaken even langs te lopen rond het inzegenen van een huwelijk hierna een aantal stappen en voorwaarden:

Basale voorwaarden
• Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan pas plaatsvinden nadat het huwelijk voltrokken is door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
• De kandidaten zijn, of één van hen is lid van de gemeente, of zijn voornemens om zich aan te sluiten bij de gemeente.
• Wij geloven dat op grond van de Bijbel het huwelijk een uniek verbond is tussen één man en één vrouw. Daarom wordt in onze gemeente alleen deze relatievorm (in)gezegend.

De huwelijksdienst
• De huwelijksdienst wordt door de eigen voorganger geleid. Als de gemeente vacant is, zal in overleg met de gemeenteleiding worden omgezien naar een vervanger als eerstaangewezen voorganger voor de huwelijksdienst. Op jullie verzoek kan in overleg met de leiding van de gemeente een familielid de dienst leiden.
• Kandidaten nemen zo spoedig mogelijk contact op met de voorganger of voor het vaststellen van een datum.
• Met de voorganger volgen minimaal één mogelijk twee voorbereidende gesprekken, zogeheten huwelijksgesprekken, waarin onder andere ingegaan wordt op het huwelijksformulier en de vragen die in dit formulier gesteld worden. In het tweede gesprek wordt ook de liturgie van de dienst besproken.
• Huwelijksdiensten worden gehouden in de plaats waar de gemeente normaal gesproken samenkomt, tenzij dit niet mogelijk is. In overleg met de leiding van de gemeente kan in dat geval een andere geschikte plaats gezocht worden. De kosten voor het gebruik van het kerkgebouw en de voorganger worden in overleg met de gemeente overeengekomen.
• Nadat de voorganger is benaderd, dienst ook contact opgenomen te worden met een van de oudsten.
• In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als de inzegening bij voorkeur elders moet plaatsvinden, bijkvoorbeeld in de kerk van bruid of bruidegom kan de huwelijksdienst ook elders plaatsvinden. Dat moet uiteraard wel overlegd worden met de voorganger.

De liturgie van de dienst
• Met de voorganger wordt de inhoud van de liturgie besproken. Ook andere zaken die betrekking hebben op de huwelijksdienst worden met hem besproken.
• De inhoud van de liturgie moet passen binnen de identiteit van de gemeente. We lezen de Bijbel in de [naam]vertaling en zingen doorgaans uit de Opwekkingsbundel. Bij twee momenten kan er gekozen worden voor een passend/gekozen lied: direct na binnenkomst van het bruidspaar en het laatste zangmoment in de dienst. Tijdens de dienst wordt gebruikgemaakt van een algemeen of aangepast huwelijksformulier. Hier moeten bepaalde vragen en antwoorden in staan.
• De liturgie wordt in overleg met de trouwkandidaten vormgegeven door de voorganger. 

Aankondiging van het huwelijk en voorbede
• De kerkelijke inzegening wordt aangekondigd in het kerkblad/website van de gemeente. Ook wordt de aankondiging genoemd bij de mededelingen.
• Op de zondag voorafgaand aan het huwelijk wordt er tijdens de dienst voorbede gedaan.

De huwelijksdienst
• Tijdens de huwelijksdienst is de betreffende oudste aanwezig.
• Deze oudste overhandigt de (in overleg) gekozen ‘trouwbijbel’ in [naam] vertaling
• Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor de gemeente.

Audio, foto en video
• Indien gewenst kan de trouwdienst live (audio en video) uitgezonden worden via de website van de gemeente. Dit wordt aan de voorganger tijdens het huwelijksgesprek doorgegeven.
• Tijdens de dienst mag er wel/niet gefotografeerd en/of gefilmd worden.
• Fotograferen met flitser is tijdens de dienst wel/niet toegestaan.
• Tijdens gebeden mag er wel/niet gefotografeerd of gefilmd worden.

Close