Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Ref_UA


De VPE is verbonden met de Poolse Pinksterbeweging die rechtstreeks betrokken is bij de hulp aan Oekraïense vluchtelingen.
Zij werkt hierin nauw samen met de noodhulporganisatie Convoy of Hope.

U kunt via de VPE aan dit doel geven.
Uw gift blijft daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Wij geven uw gift door aan onze zusterorganisatie in Polen.
Zij staan in direct contact met deze vluchtelingen en ontfermen zich over hen.

Doneer VPE

Hartelijk dank voor uw gift!

U kunt ook gewoon overschrijven op onze bankrekening NL18 INGB 0000 209119 t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Bij voorbaat hartelijk dank!

Close