About Algemene Ledenvergadering van de VPE

Algemene Ledenvergadering van de VPE

De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een bestuursverkiezing plaats. Gasten zijn welkom op uitnodiging door het VPE bestuur. Het officiele gedeelte wordt omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. Nadere info volgt.

Register

No tickets available.

Share with others

Close