Bijeenkomsten

 1. Algemene Ledenvergadering

  19 November

  De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een bestuursverkiezing plaats. Gasten zijn welkom op uitnodiging door het VPE bestuur. Het officiële gedeelte wordt omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. 

 2. VPE Ledendag

  18 June

  Net voor de zomer organiseren we een VPE ledendag met een inspirationeel programma waarin opbouw, bemoediging en ontmoeting centraal zal staan.

  Nadere info volgt.

 3. Pelgrimage Zie Jezus

  02 June

  Een driedaagse wandeltocht waarin het zien van Jezus centraal zal staan. De route die gewandeld gaat worden is van Uddel (Nieuw Millingen) naar Biddinghuizen, het terrein van de Pinksterconferentie van Opwekking. In het programma van de conferentie verbinden we het thema ‘Zie Jezus’ met het thema ‘Diep geraakt’. Per dag wordt ca. 20 kilometer afgelegd in de snelheid van 4 km/u.

 4. Themadag Relaties en seksualiteit

  21 May

  Zaterdag 21 mei organiseert de VPE een themadag over 'Relaties en Seksualiteit' voor gemeenteleiders, jeugdleiders en pastorale teams. Het betreft een herhaling van de dag die we in november georganiseerd hebben.

Close