Overzicht gemeenten

Jubilee

Statutaire naam: Jubilee
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817826257
Registratienummer VPE 101277
KVK-nummer 52886867

Contactgegevens

Adres Jubilee
Venestraat 16
4931 BP GEERTRUIDENBERG
E-mailadres Bernardoudhoff@jubilee.nl
Website http://www.jubilee.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 508640.00 393648.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 5014 1137.00
Totaal baten 513654 394785.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 158837 139780.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 131770 60994.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8932 13789.00
9. Lasten beheer en administratie 37271 35886.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00
Totaal lasten 336810 250449.00
Resultaat (baten - lasten) 176844.00 144336.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close