Overzicht gemeenten

Jubilee

Statutaire naam: Jubilee
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817826257
Registratienummer VPE 101277
KVK-nummer 52886867

Contactgegevens

Adres Jubilee
Venestraat 16
4931 BP GEERTRUIDENBERG
E-mailadres Bernardoudhoff@jubilee.nl
Website http://www.jubilee.nl
Doelstelling gemeente Onze missie: Gods sterke hand zijn
Mensen komen tot herstel, genezing, vinden nieuwe hoop, nieuw leven en een nieuw begin. We geloven dat God iedere gelovige wil vullen met de kracht van de Heilige Geest, zodat jij ook Gods sterke hand kunt zijn voor de mensen om je heen.

Onze visie: Impact, daar waar jij bent
De waarheid vanuit de Bijbel en de kracht van de Heilige Geest maken je vrij van alle negatieve gedachten en geven je een nieuwe blik op jouw identiteit en je bestemming in Jezus Christus. Deze grote verandering heeft impact op jouw omgeving - daar waar jij bent. Jij wordt een licht dat schijnt in de duisternis. Jij wordt het zout, de smaakmaker van jouw omgeving.

Hoe bereiken we onze visie?
• We koppelen je aan God
• We maken je sterk
• We helpen je te wandelen in je bestemming
Hoofdlijnen actueel beleidsplan - Het onderwijzen en trainen van mensen in wekelijkse samenkomsten op zondag
- Pastorale zorg in lifegroups. In de gemeente worden in verschillende gebieden lifegroupavonden georganiseerd.
- Het geven van trainingen waaronder Alpha, (pre)marriage course, Parenting course, Vrijheid in Christus, (s)preekcursus, etc.
- Het opleiden van huidige en potentiële leiders door een leiderschapstraject en meetings met kerkleiders, lifegroupleiders, operationele leiders
- Het stichten van nieuwe kerken in de regio Noord-Brabant en de Alblasserwaard
- Het organiseren van kinder- en jeugdwerk in alle Jubilee gemeentes
- Het organiseren van conferenties om gelovigen op te bouwen
- Evangelisatie
- Het geven aan mensen in nood via andere stichtingen en zelf uitdelen van voedselpakketten.
- Twee keer per week (minimaal) zenden wij diensten en onderwijs uit via de livestream
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De oudstenraad en het financieel bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het personeel ontvangt salaris conform opgestelde loonschalen, zoals genoemd in ons personeelshandboek. Deze schalen zijn passend voor een non-profit sector. De pastor van onze gemeente, Bernard Oudhoff, ontvangt een maandelijkse vergoeding.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Het jaar is omgevlogen en 2023 staat alweer voor de deur. We kijken met grote
dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Nog nooit hebben we zoveel mensen
bereikt door de samenkomsten en social media en nog nooit hebben we zoveel
mensen gedoopt. Nog nooit zijn er zoveel mensen deel geworden van de
gemeente: 211. En nog nooit hebben we twee nieuwe gemeentes in één jaar
kunnen planten. Een buitengewoon 2022 waarin we samen onze visie meer dan
ooit hebben uitgedragen: Impact, daar waar jij bent! We nemen je graag mee in
onze hoogtepunten. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn
weldaden. Psalm 103:2
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 663454.00 508640.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 7955.00 5014.00
Totaal baten 671409.00 513654.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 204003.00 158837.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 88369.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 9439.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 20617.00 131770.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7685.00 8932.00
9. Lasten beheer en administratie 7685.00 158650.00 37271.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 9557.00 9557.00 0.00
Totaal lasten 498320.00 336810.00
Resultaat (baten - lasten) 173089.00 176844.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close