Overzicht gemeenten

El Encuentro con Dios Rotterdam

Statutaire naam: El Encuentro con Dios Rotterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824146244
Registratienummer VPE 101198
KVK-nummer 76913414

Contactgegevens

Adres El Encuentro con Dios Rotterdam
Texelsestraat 35-37
3083 PR ROTTERDAM
E-mailadres eecd.rotterdam@gmail.com
Website http://eecd.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0
2. Bijdragen gemeenteleden 22069.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000
Totaal baten 23069
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8689
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 500
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4800
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10825
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 150
9. Lasten beheer en administratie 445
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0
Totaal lasten 25409
Resultaat (baten - lasten) -2340.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close