Over Extra Algemene Ledenvergadering t.b.v. nieuwe statuten

Extra Algemene Ledenvergadering t.b.v. nieuwe statuten

Hoewel er voor de stemming in de extra vergadering geen verpicht quorum is willen we u toch vragen om uzelf aan te melden zodat we inzicht hebben in het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten