Transparantie-eisen kerken (ook vanaf 2021)

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe publicatieregels. Voor alle VPE-gemeenten is het goed om te weten, dat wij al lange tijd aan die nieuwe regels voldoen, indien u gebruik maakt van ons portaal. 95% van onze leden doet dat ook.
In die nieuwe regels staat dat er een formulier moet worden ingevuld. Dat is niet nodig indien u gebruik maakt van ons portaal, inclusief de daarin gehanteerde toelichtingen en verwijzingen die u zelf kunt opgeven. Voor CIO-leden, dus ook de VPE, geldt dat zij de gehanteerde werkwijze kunnen voortzetten. Lees hier meer over.

Op de site van de belastingdienst kunt u informatie vinden over wat de algemene transparantie-eisen inhouden.

Het VPE ANBI-portaal werkt met een door de belastingdienst geaccepteerde vorm van publicatie.
Gemeenten die lid zijn van de VPE, kunnen gebruik maken van het ANBI-portaal van de VPE. Hiervoor is een inlog vereist.  De belastingdienst gaat er veelal van uit, dat u als lid van ons portaal gebruik maakt.

U kunt op uw eigen website* volstaan met een link naar het ANBI-portaal van de VPE. U vindt uw gemeente door naar ons ANBI-portaal te gaan.
Eenmaal op die pagina kunt u na de toetscombinatie 'Crtl F' in een dialoog venster de naam, plaats of het registratienummer va de gemeente invoeren.
Als u vervolgens klikt op de link naar uw gemeente, kunt u die link vervolgens kopieren en gebruiken voor uw eigen website.
*Het is wettelijk niet verplicht een eigen website te hebben, maar wel aan te bevelen. De gemeente dient digitaal vindbaar te zijn, en dan is een facebook pagina o.i.d. niet toereikend. Op deze website kunnen bezoekers zien, hoe en waar u voldoet aan de publicatieplicht.

Om de gegevens actueel te houden, stuurt de VPE in de loop van het jaar een reminder in de vorm van een nieuwsbrief naar alle lidgemeenten die deel uit maken van de groepsbeschikking, met het verzoek o.a. de financiele gegevens van de gemeente op de VPE website te actualiseren. Indien gemeenten dit verzoek om informatie niet ontvangen hebben, vragen wij deze een bericht te sturen naar financieel@vpe.nl, met daarin de relevante contactgegevens. 

Alle VPE gemeenten kunnen via een inlog op MIJN VPE de ANBI-gegevens van het portaal bijhouden en aanpassen.

Wij hebben voor al onze gemeenten de link van het portaal doorgestuurd naar de belastingdienst.

Een paar belangrijke punten:

a. De belastingdienst controleert of de link die zij hebben, verwijst naar een html pagina, dan wel een direct pdf bestand. De link moet in één keer juist zijn. Controleer dit voor uw gemeente via deze link. Vul de statutaire naam van uw gemeente in en de plaats. Klopt het niet, of kunt u uzelf niet vinden: geef dit dan door via financieel@vpe.nl.   
b. Een pdf of wordbestand op uw eigen website met daarop de gegevens is vanaf 1 januari 2021 toegestaan, deze dient zich dan wel op een vaste locatie te bevinden;
c. Wij adviseren u gebruik te maken van onze portal, dat voorkomt onduidelijkheden en vragen, de communicatie met de belastingdienst ligt dan bij ons.
d. Leden van een koepel worden in beginsel niet rechtstreeks benaderd door de belastingdienst.
e. De cijfers van het jaarverslag moeten binnen 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar gepubliceerd zijn.

NB: Gemeenten waarvan wij ondanks herhaalde verzoeken geen reactie ontvangen, zullen wij moeten afmelden bij de belastingdienst voor wat betreft deelname aan de groepsbeschikking.

Sluiten