Zending

De VPE hecht een groot belang aan zending, niet alleen naar verre landen, maar ook in ons eigen land. Ook ons land heeft het evangelie van Jezus Christus nodig. Daarom willen we dit evangelie verkondigen in woord en daad.

  • VPE Zending (voorheen Opdracht tot Wereldzending) is de zendingstak van de VPE welke zich richt op alle landen.VPE Zending begeleidt en ondersteunt zendelingen, informeert en mobiliseert gemeenten tot actieve betrokkenheid bij de wereldwijde zending.
  • Moslim Bedieningen richt zich op toerusting en aanmoediging van gemeenten, biedt hulp om op verantwoorde en relevante wijze de liefde van God en Zijn woord voor te leven en door te geven aan medemensen met een moslim achtergrond.
  • AG-zendelingen, voornamelijk uit de Verenigde Staten komen naar Nederland om in samenwerking met de VPE het evangelie van Jezus te brengen door mee te bouwen aan gezonde gemeenten, stichten van nieuwe gemeenten en door het starten van evangelisatie-initiatieven.

Sluiten