Voorbeeld statuten

Ten behoeve van onze leden hebben wij voorbeeld statuten door onze huis notaris laten opstellen.
Er zijn twee typen statuten gemaakt.

  • Congregationalistisch: een model waarbij de gemeenteleden het hoogste gezag in de gemeente vormen;
  • Presbyteriaans: een model waarin de (Oudsten) Raad het hoogste gezag in de gemeente vormt.

NB: de voorbeeld statuten worden momenteeel gereviseerd.

U kunt gebruik maken van de statuten als geheel, maar ook afzonderlijke artikelen voor specifieke onderdelen van uw statuten hanteren. Let daarbij op de onderlinge samenhang.

Eventueel plaatsen die in te vullen of te kiezen zijn, worden aangegeven met *.

Mochten er vragen zijn over de statuten, neemt u dan contact op met info@vpe.nl.

Sluiten