Kenmerken van VPE-gemeenten

Verscheidenheid, dat is wat je zult vinden als je de samenkomsten bezoekt van onze gemeenten. Maar wat je altijd kunt verwachten in een VPE-gemeente is een persoonlijk getinte en opgewekte dienst. In onze samenkomsten voel je je vrij om actief deel te nemen (ook al ben je tot niets verplicht). We aanbidden God zoals we leven, met enthousiasme.

In veel van onze gemeenten is er een crèche aanwezig voor de allerkleinsten. Deze prettige omgeving helpt kinderen om te ontdekken dat de gemeente een fijne plaats is om te zijn. De crèche zorgt er ook voor dat ouders de handen vrij hebben voor de samenkomst.

Vaak zijn er ook aparte samenkomsten voor kinderen die op de basisschool zitten. Op hun eigen niveau leren jonge kinderen te zingen, te bidden en God te aanbidden. Ook leren ze bijbelteksten, -verhalen en -waarheden te onthouden.

Sommige VPE-gemeenten hebben hun eigen gebouw, maar andere maken gebruik van scholen en andere gemeenschapsgebouwen. De gebouwen zijn meestal functioneel en praktisch. Veelal is er in de samenkomstzaal een podium waarop het aanbiddingsteam zingt en speelt en waarop de voorganger spreekt.

Muziek is een belangrijk element in de meeste van onze gemeenten, zowel voor, tijdens en na de samenkomst. Veel gebruikte instrumenten zijn piano's, keyboards, gitaren en drums. Hoe de begeleiding er ook maar uitziet, er worden altijd geïnspireerde liederen gezongen. Soms worden er oudere geestelijke liederen gezongen, maar meestal wordt er gebruik gemaakt van liederen uit de Opwekkingsbundel. Het gaat nooit om de muziek zelf, maar om God die met deze muziek aanbeden wordt.

In de samenkomsten zijn er soms tijden van stilte in de tegenwoordigheid van God. Op andere momenten is er gezamenlijke lofprijs als de bezoekers van de samenkomst worden uitgenodigd om hun liefde en aanbidding voor God te uiten. Ondanks de spontaniteit en opwinding is er nooit sprake van wanorde in de dienst. Iedereen mag aan de lofprijs en aanbidding deelnemen op een wijze die bij hun persoonlijkheid past. Sommige mensen zijn rustig en gereserveerd; anderen roepen het uit van vreugde; weer anderen zijn duidelijk geëmotioneerd tijdens de aanbidding en de prediking. Iedereen kan zich thuis voelen in een VPE-gemeente. En al deze uitingen passen binnen de dienst.

Er wordt veel aandacht besteed aan gebed. Er wordt gebeden voor noden en problemen van gemeenteleden, maar ook van mensen die geen lid zijn en zelfs misschien niet eens komen naar de gemeente. Meestal bidt iedereen mee in de gemeente, maar soms is er ook iemand die het gebed leidt vanaf het podium.

Net zoals in het Nieuwe Testament wordt er ook voor de zieken gebeden. Soms worden ze naar voren geroepen om met olie te worden gezalfd (Jak. 5:13-16) en leggen de leiders of gemeenteleden hun de handen op terwijl ze voor hen bidden (Markus 16:18).

Gedurende de samenkomst wordt er een offer opgehaald. Gemeenteleden kunnen dan hun dankbaarheid tonen door met blijmoedigheid te geven voor het werk van de Heer. Dit is niet zozeer een collecte om de rekeningen van de gemeente betalen, maar veeleer een daad van aanbidding. Vrijwillige giften en tienden worden in de meeste gemeenten per bank afgedragen. Veel leden van de VPE-gemeenten vinden dat ze door het geven vantienden (de eerste 10% van hun inkomen) en offers laten zien dat God op de eerste plaats komt. Ze laten ermee zien dat God hen heeft gezegend, dat ze geloof hebben en dat ze Zijn leiding zoeken in elk aspect van hun leven. Het werk van de plaatselijke gemeenten en de VPE als kerkgenootschap worden geheel door vrijwillige bijdragen gefinancierd. Bezoekers hoeven zich echter nooit verplicht te voelen om iets te geven.

Een interessant aspect van de samenkomsten in VPE-gemeenten is de openheid voor de gaven van de Heilige Geest. De dienst zoals die was gepland kan onderbroken worden als de Heilige Geest een boodschap wil geven aan de gemeente. De persoon die deze boodschap wil doorgeven krijgt de gelegenheid om dat te doen, onder toezicht van de voorganger of oudsten (1 Kor. 12-14). Soms spreekt iemand in tongen, een door de Heilige Geest geleide, onbekende taal voor de gemeente. Iemand anders, of de persoon zelf, geeft dan de interpretatie. Soms ook geeft de Heilige Geest een profetie, een boodschap in de taal van de gemeente. De profetische gaven, tongen, de interpretatie van tongen en andere geestelijke gaven bevestigen Bijbelse waarheden en geven de gemeente nieuwe uitdagingen.

Een belangrijk deel van de samenkomst, zo niet het belangrijkste deel van de samenkomst, is wanneer de Bijbel wordt geopend, het Woord van God wordt gepredikt en de toehoorders gelegenheid krijgen te reageren. De boodschappen zijn vurig, inspirerend en praktisch. De voorganger of (gast-)spreker eindigt de prediking soms met gelegenheid te bieden aan hen die vergeving nodig hebben en de Here Jezus als hun persoonlijke redder willen aannemen. Zij die weten dat ze hun leven opnieuw moeten opdragen aan de Heer of die ergens anders gebed voor nodig hebben kunnen ook naar voren komen. Gelovigen worden aangemoedigd om God te vragen om de doop in de Heilige Geest zodat ze meer kracht ontvangen om als Christen te getuigen van hun geloof en te dienen in de samenleving. Soms wordt iedereen uitgenodigd om naar voren te komen en te bidden. Soms kun je zien dat mensen diep geëmotioneerd of innerlijk aangeraakt zijn. Maar iedereen die in geloof God aanroept ontvangt iets.

Als je je afvraagt hoe een dienst in een Pinkster- of Volle Evangeliegemeente nu echt is, willen we je uitnodigen om bij een van onze gemeenten langs te gaan en de liefde en vreugde van God te ervaren. En als je een keertje komt, kom met een hart vol verwachting. Verwacht een aanraking van God niet alleen in de dienst, maar ook in je eigen leven. We denken dat de hulp, kracht en troost die God geeft beter is te ervaren dan uit te leggen.

Sluiten