Beroepingen

Als VPE fungeren we regelmatig als bemiddelaar en procesbegeleider als het gaat om vraag en aanbod; VPE persoonlijke leden die een gemeente zoeken om leiding aan te mogen geven en gemeenten die op zoek zijn naar een (interim)voorganger. Een goede monitoring bestaand uit advies, begeleiding en evaluatie zijn onderdeel van het proces om de nieuw ontstane relatie tussen voorganger en gemeente tot een succes te maken. Dit alles geschied door een commissie voor het beroepingswerk.

Doel van de beroepingscommissie:
Het organiseren en faciliteren van een netwerk waar ‘vraag en aanbod’, van voorganger en vacatures bij VPE-gemeenten, met elkaar in contact kunnen komen. Daarbij staat de commissie open voor begeleiding van een voorganger naar/uit een andere denominatie.

Het bieden van materiële en praktische ondersteuning in de ontwikkeling en onderhoud van het netwerk. Het begeleiden van gemeenten en kandidaten in het proces met betrekking tot zoeken, aanstellen en het proces daarna: het functioneren en samenwerken in de periode na de aanstelling.

Wat doet VPE beroepingscommissie voor gemeenten die een voorganger zoeken?

 1. Proactief inventariseren en bijhouden van een bestand van beschikbare kandidaten.
 2. Begeleiden in sollicitatieprocedures. Deze begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
  a. Het gemeenteprofiel in kaart brengen d.m.v. (een) gesprek(ken) met het oudstenteam / leidersteam.
  De volgende zaken worden in kaart gebracht:
 • Leiderschapsstructuur: het geheel daarvan
 • Samenstelling van het oudsten/leidersteam
 • Leiderschapstijlen van het oudsten/leidersteam
 • Onderlinge relaties / verhoudingen binnen het oudsten/leidersteam
 • Geschiedenis (ontstaan v.d. gemeente, ontwikkelingen, evt. scheuringen)
 • Gemeente-organisatie (structuur, identiteit/cultuur met o.a. de kernwaarden)
 • De gemeente in haar omgeving (lokale samenwerking met overheid, projecten, zijn er relaties met andere kerken?)
 • Statutaire bepalingen 
 • Gemeente - scan (SWOT)
 • Onderscheiden ’de gevoelde behoefte’ en ‘de werkelijke behoefte’ als het gaat om aanstellen voorganger. 
 • Opstellen gemeente-profiel (algemene en specifieke kenmerken)

b. Betrokkenheid bij het opstellen van functie-voorgangersprofiel en vacature.
c. Betrokkenheid bij het werven van kandidaten.
d. Betrokkenheid bij het sollicitatieproces door middel van: aanwezigheid bij gesprekken en (doen) uitvoeren van assessments.
e. Betrokkenheid bij de aanstelling door middel van inzegening.
f. Aanbieden van materiaal voor het sollicitatieproces waaronder modellen van documenten zoals het functieprofiel, vacaturestelling, arbeidsovereenkomst, enz.

 1. Waarborgen van de continuïteit door middel van coaching in de eerste twee jaar door de commissie, teneinde een gezonde ontwikkeling te borgen in de samenwerking en het functioneren tussen voorganger, leidersteam en gemeente.

Wat doet de beroepingscommissie voor kandidaten die een gemeente zoeken?

 1. Proactief inventariseren en bijhouden van een bestand van beschikbare gemeenten.
 2. Gesprekken over persoonlijkheid, professie, rol van echtgenote, relaties, geestelijk leven, integriteit, ervaringen
 3. Betrokkenheid bij het sollicitatieproces door middel van: aanwezigheid bij gesprekken en (doen) uitvoeren van assessments.
 4. Betrokkenheid bij de aanstelling door middel van inzegening.
 5. Aanbieden van materiaal voor het sollicitatieproces waaronder modellen van documenten zoals arbeidsovereenkomst, enz.

Ga naar pagina 'vacature's om het contactformulier in te vullen, zodat we met u in contact kunnen treden.

Sluiten