Corona

De VPE vindt het belangrijk om haar leden en gemeenten op de hoogte te houden omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Houd daarom onze nieuwsbrieven en artikelen in de gaten. Hieronder plaatsen wij u de reeds uitgebrachte artikelen onder elkaar.

 

1. Link naar de overheidspagina

2. Coronaprotocol

3. Het nieuwe normaal?

4. Zondagsscholen en Jeugdwerk

5. Factsheet Corona: de situatie vanaf 11 mei 2020

6. Nieuwe info vanaf 1 juni 2020

7. Nieuwe aanpassingen rond de 1,5 meter samenleving 

8. Veilig avondmaal vieren? Hier zijn ingredienten voor!

9. Corona update juli 2020 en zie verder ook aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf juli 2020

 

Corona update juli 2020

De grootste piek in de coronacrisis is voorbij.  Op 2 juli is met de minister teruggeblikt op een turbulente periode en is bedankt voor zijn betrokkenheid met de kerkelijke wereld in de afgelopen periode.

Vanaf 1 juli zijn er verdergaande versoepelingen van kracht geworden. In de bijlage vindt u de brief van het ministerie van VWS d.d. 26 juni 2020 die hieraan ten grondslag ligt.

De komende week zijn we in gesprek over de lijn die we in gezamenlijkheid volgen in de periode dat de noodverordeningen nog gelden en een wettelijke basis voor verdere maatregelen van het kabinet ontbreekt.

Belangrijk uitgangspunt voor vragen vanuit uw achterban over liturgische activiteiten, rituelen en andere zaken betreffende kerkelijke samenkomsten is dat u in uw protocollen en gebruiksplannen 
opneemt welke activiteiten u mét inachtneming van de anderhalve meter kunt doen, maar ook, welke niet én welke hygiënemaatregelen u daarbij wél neemt.
Zo kan het zijn dat bij een doop de anderhalve meter niet in acht genomen kan worden, maar dat door het wassen van de handen, het gebruik van schermen en het nemen van andere
maatregelen bij de feitelijke uitvoering er wel rekening gehouden wordt om het risico op mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

Volgende week vrijdag komt er een nieuwe noodwet aan de orde in de ministerraad. Leidend principe daarbij zal zijn de anderhalve meter samenleving.
Er is in aanvulling op de eerder genoemde punten specifieke aandacht gevraagd voor de eigenstandige positie van de kerk en de geestelijk bedienaren. De minister zegde toe dat de instructie vanuit het ministerie naar lokale overheden is dat handhaving bij de voordeur zou moeten stoppen. Mochten er signalen van gemeenten zijn, dan vraagt de minister terugkoppeling naar hem persoonlijk. Wij horen dat dan ook graag.

 

Sluiten