Over Week van Gebed voor eenheid

Week van Gebed voor eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023. Werkgroepen in het land kunnen nu al starten met de voorbereidingen.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. 

Dit jaar is SKIN, de vertegenwoordiger van internationale en migrantenkerken, intensiever betrokken bij het ontwikkelen van het Nederlandstalige materiaal. Afgelopen jaar promootte deze koepelorganisatie de gebedsweek ook al actief. 

Samenstelling werkgroepen

Komend najaar kunnen geloofsgemeenschappen en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden van de plaatselijke gebedsweek. In veel plaatsen in Nederland werken lokale geloofsgemeenschappen al met elkaar samen bij de voorbereidingen. Dit zijn zowel Nederlandse kerken uit allerlei stromingen alsook internationale/migrantenkerken. De kerken uit Minnesota moedigen deze samenwerking aan. Ze vragen aan werkgroepen naar zichzelf te kijken om te zien of de groep ook de diversiteit in afkomst vertegenwoordigt die in de eigen plaatselijke situatie aanwezig is. MissieNederland, de Raad van Kerken en SKIN ondersteunen deze oproep van harte.

Materiaal binnenkort beschikbaar

Om werkgroepen te helpen bij de voorbereidingen ondersteunen de dragende koepelorganisaties hen met diverse materialen. Voor de Week van gebed voor eenheid wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor de acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk, op scholen en/of thuis te gebruiken. Via www.weekvangebed.nl kan men zich inschrijven om op te hoogte te blijven van nieuw materiaal dat in de komende periode beschikbaar komt.

Over de Week van gebed voor eenheid

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Week van Gebed.

Deel met anderen

Sluiten