Over Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een bestuursverkiezing plaats en wordt er afscheid genomen van Ruth Sleebos als aftredend algemeen secretaris. Het officiële gedeelte wordt omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. Ook wordt er een collecte gehouden.
Gasten zijn welkom op uitnodiging door het VPE bestuur.

Vanaf 9:00 uur zijn de deuren open en staat de koffie/thee klaar.

Het programma:

9:30 uur start met worship
9:45 Inspiratiewoord van Ruth Sleebos
10:00 VPE Financiën 
-Presentatie en goedkeuring Jaarrekening VPE 2021
-Decharge van Algemeen Bestuur
-Presentatie en goedkeuring Begroting 2023
10:20 Veranderingen VPE leiderschap
10:30 Verkiezing Voorzitter en Secretaris door kiescommissie
10:40 Uitslag van de verkiezing
10:45 Woorden van dank bij afscheid Ruth Sleebos
11:00 Pauze met koffie/thee
11:30 Visie en beleid door Machiel Jonker
12:00 Uitnodiging, zegengebede & avondmaal
12:45 Afsluiting
13:00 Lunch

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten