Lidmaatschapsverklaring

Lidmaatschapsverklaring

Leden van de VPE zijn bekend en gaan akkoord met het volgende:

  • Het volledig VPE lidmaatschap te hebben aangevraagd, inclusief stemrecht.
  • De voorwaarden behorend bij het VPE lidmaatschap in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement. 
  • De financiële verantwoordelijkheid behorend bij het lidmaatschap, inhoudende een vaste bijdrage van € 600,-- per jaar plus een vrijwillige gift van 1% over de door de gemeente verkregen giften en bijdragen van het voorlaatste kalenderjaar.
  • de VPE is gemachtigd de vaste bijdrage maandelijks te incasseren via automatische incasso. (De vrijwillige gift wordt niet geïncasseerd).
  • Wij zullen de band met de VPE in onze statuten opnemen, en in ons huishoudelijk reglement een regeling voor arbitrage
  • Gecommitteerd te zijn aan de “Gedragscode voor Leidinggevenden”.
  • Het werk van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en haar afdelingen in alle opzichten te ondersteunen en loyaal op te stellen. 
  • De gegevens van de gemeente worden in een digitaal ledenadministratiesysteem verwerkt en zijn zonder onze toestemming niet zichtbaar voor anderen.
  • De gemeenteleider (voorganger of een leidinggevend oudste) zal zich tevens aanmelden als persoonlijk lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.
Sluiten