VPE vertrouwenspersonen zijn gestart

VPE vertrouwenspersonen zijn gestart

15 augustus 2023

Enige tijd geleden is de VPE begonnen met het benaderen van vertrouwenspersonen.
In maart dit jaar hebben deze mensen een inleidende training gevolgd, gegeven door Stichting Evangelisch Meldpunt, ook wel bekend als het vroegere SGL.

Inmiddels zijn ook de technische zaken op orde en zijn we nog voor het nieuwe seizoen 'operationeel'!

Vertrouwenspersonen in de VPE

Hoewel onze gemeenten op de hoogte zijn van het belang van vertrouwenspersonen, zal het niet in alle gemeenten lukken om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Uiteraard geldt voor een dergelijke titel, dat de persoon in kwestie niet alleen aantoonbaar integer en betrouwbaar is gebleken, maar ook als zodanig wordt erkend.

Daarnaast is het van belang, dat de vertrouwenspersoon niet zelf bestuurlijk verantwoordelijk is of mede-leiding geeft aan (een deel van) de gemeente. Meer over het profiel van een vertrouwenspersoon treft u aan in het stappenplan Veilige Kerk dat u hier kunt downloaden.

Als VPE hebben we gemeend onze leden te ondersteunen door het aanstellen van een aantal landelijke vertrouwenspersonen en een eigen intern meldpunt dat gebeld kan worden. 
Het telefoonnummer van het meldpunt is 085-4881429. Het beschikbare emailadres is  RVP@vpe-vp.nl. Let op het format van dit email adres.
Het is een vertrouwelijk en daarom ander email adres dat niet door de VPE organisatie kan worden gelezen.

U kunt bij dit meldpunt terecht voor vragen en meldingen. Zij zullen u zo goed mogelijk willen helpen, waarbij verwijzen naar professionele hulpverleners of het externe meldpunt Stichting Evangelisch Meldpunt tot de mogelijkheden behoren. Onze vertrouwenspersonen wonen tenminste eens per jaar een seminar bij verzorgd door de professionals van SEM.  

Sluiten