Studietraject Gods koninkrijk en de Heilige Geest

Studietraject Gods koninkrijk en de Heilige Geest

20 mei 2022

De VPE is volop betrokken bij een bijzonder studietraject van het Evangelisch College in Zwijndrecht. Samen met andere pinkster- charismatische bewegingen ontwikkelen wij daar een eigen studietraject onder de naam Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. 

Met dit studietraject willen we gemeenteleiders toerusten in de doordenking van de theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van het persoonlijk geloof en de gemeente.

Theologiestudenten van het EC komen vaak uit andere kerkelijke stromingen en hebben belangstelling voor ons traject. Zij kiezen voor dit traject binnen de vrije ruimte in hun studieprogramma. Maar iedereen is welkom om mee te doen met dit traject - dus ook jij - en (aspirant) leiders uit jouw gemeente!

Nieuw: Er is nu onderscheid tussen een A- en B-niveau. Het A-niveau is nodig om te voldoen aan de HBO-theologie vereisten van het Evangelisch College. Het B-niveau is inhoudelijk hetzelfde, maar niet met alle vereiste lees- en schrijfopdrachten. Dit B-niveau is aantrekkelijk voor gemeenteleiders en voorgangers van VPE-gemeenten die dit traject willen volgen zonder al te veel studiebelasting.

Charismatisch Spreken
Frans Blok heeft namens de VPE het nieuwe vak Charismatisch Spreken ontwikkeld. Daarbij ligt niet de nadruk op de homiletiek, maar op het ervaren van Gods leiding in het proces van voorbereiding, het spreken zelf, en de bijbehorende gebedsbediening. 

Dit vak wordt over twee zaterdagen gegeven en maakt deel uit van het derde jaar van ons studietraject. In dat derde jaar zal ook het vak Gebedspastoraat een nieuw vak zijn. Hoe werkt pastoraat vanuit de leiding en de kracht van Gods Geest?  

In de folder meer hierover. Op de website komt binnenkort meer over Charismatisch Spreken. Via deze link kun je je wel al voor Gebedspastoraat inschrijven. Deze twee derdejaars vakken kunnen los van de rest van het traject worden gevolgd.

Folder en promotie videos
Via deze link kun je de folder van dit traject bekijken. Voel je vrij om deze link door te sturen naar je eigen contacten.
Een mooie promotievideo bekijk je via deze link.
Of bekijk via deze link een interview met een student.
Meer algemene informatie over het studietraject kan je vinden via deze link.

Online informatieavonden
Op woensdag 8 en 22 juni kun je een online informatieavond volgen. Van harte aanbevolen! Zie ook onderstaande foto. Via deze link kun je je aanmelden.

EC traject

Labels:

Sluiten