Overlijden Wim Embregts

Overlijden Wim Embregts

2 april 2024

We ontvingen het bericht dat broeder J.W. (Wim) Embregts afgelopen zondag, 24 maart, na een lang leven in dienst van de Heer Jezus en zijn gemeente, op 90 jarige leeftijd is overleden.

JWEmbregts

Broeder Embregts, zoals hij voor velen bekend was, stond in de jaren vijftig aan de wieg van de Broederschap van Pinkstergemeenten, waar hij lang betrokken was in diverse besturen. Hij was ook was betrokken bij de oprichting van de Centrale Pinksterbijbelschool, later Azusa Theologische Hogeschool), waar hij ook jarenlang docent was, vooral in het vak eschatologie. Eschatologie, de wederkomst van Jezus, was een van zijn grote passies. Hij schreef onder anderen ‘Geen uitstel meer’, ‘Daniël, een visie op de toekomst’ en ‘Nog dag nog uur’, over eindtijdtheorieën.

Broeder Embregts had een duidelijke leraarbediening en was niet alleen goed onderlegd maar ook duidelijk uitgesproken over de Bijbelse visie op tal van thema’s. Vanuit zijn betrokkenheid bij de (toenmalige) Broederschap van Pinkstergemeenten schreef hij ook ‘Geloof om op te bouwen’ een toelichting op de geloofspunten van de Broederschap en een ‘Handboek voor gemeenteleiders’, dat hij samen schreef met wijlen broeder van Polen.

Broeder Embregts was, naast ambtenaar van de gemeente Rotterdam, oprichter en voor bijna 40 jaar voorganger van de Pinkstergemeente Hoogvliet en dochtergemeente Pinkstergemeente De Schuilplaats, in Spijkenisse. Hij diende als pastor in verzorgingstehuis Huize Siloam, waar hij medeoprichter van was. Vanuit zijn voorgangerschap was hij ook nauw betrokken bij het zendingswerk in Brazilië.

We zijn dankbaar voor zijn leven en bediening. Samen met anderen legde hij een belangrijk fundament voor onze beweging met zijn kennis, inzet en voorbeeld van een Geestvervuld leven.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troost en zegen toe.

Een dankdienst voor zijn leven vind plaats op 3 april om 13:15 uur in de Dorpskerk, aan de Achterweg 10, 3191VA te Hoogvliet.

Klik hier voor de rouwkaart 

Correspondentieadres: Prikkorf 199, 3192 ZB Hoogvliet

Sluiten