Nieuwe ANBI regels per 1 januari 2021

Nieuwe ANBI regels per 1 januari 2021

15 april 2021

Algemeen Nut Beogende Instellingen behoren al sinds jaren hun belangrijkste gegeven te publiceren. Voor kerken geldt dit vanaf 2014, en met bepaalde beperkingen.Vanaf 1 januari 2021 gelden er andere regels voor het publiceren van de gegevens.

Recentelijk heeft de belastingdienst een brief geschreven aan alle rechtspersonen met een ANBI-status, waaronder de kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen. 

Wat betreft de paragraaf over verplichte standaardformulieren grote anbi's is op dit moment het volgende te melden:

Aan CIO is bevestigd dat de bestaande CIO-formats voor de publicatieplicht gebruikt kunnen blijven worden, door de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en hun onderdelen.

Dit staat op dit moment ook zo vermeld op de website van de belastingdienst belastingdienst.nl/anbi, onder "publicatieplicht per 1 januari 2021" klikt u de link aan "gegevens publiceren van een ANBI op internet". Onder het rijtje met standaardformulieren staat vermeld: "Leden van het CIO kunnen het standaardformulier gebruiken op basis van het convenant.".

Op een later moment, naar verwachting binnen enige weken, zullen wij u hierover verder informeren. Een van de aandachtspunten is of de begeleidende teksten van het CIO-format nog aanpassing behoeven op grond van wettelijke verplichtingen die per 1 januari 2021 van kracht zijn geworden. 

Zoals u bekend, dient uiterlijk per 30 juni a.s. te zijn voldaan aan de jaarlijkse publicatieplicht van anbi's over het voorafgaande boekjaar. 

Tot slot attenderen wij u op een detail van de aangifte Inkomstenbelasting over 2020, die nu ook door veel kerkleden wordt ingevuld.  Nieuw is het volgende: bij de giftenaftrek dient nu bij giften aan ANBI's, zoals kerken, gemeenten en parochies, te worden aangegeven voor welke kerkgemeente of parochie deze gift bestemd is geweest. In een uitklapscherm dient de concrete naam te worden opgezocht.  Dit betekent dus ook dat giften die voor een concreet project of onderdeel van een plaatselijke kerkgemeenschap of landelijke kerk bestemd zijn, moeten worden opgegeven ten behoeve van deze rechtspersoon zelf. 

De indeling van het nieuwe formulier waar nu over gesproken wordt, lijkt nagenoeg gelijk aan de huidige inrichting op onze site.

Het publiceren van een balans of de namen van de bestuurders van een kerkgenootschap is niet verplicht.

Uiteraard houdt de VPE haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Labels:

Sluiten