Nadere uitleg 'Eigen Verklaring'

Samen met u, vinden wij een veilige kerk heel belangrijk.

U hebt vast wel eens gehoord van de zogenaamde VOG verklaring. (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Deze verklaring heeft tot doel inzicht te verschaffen in wat de overheid omtrent eventueel vastgestelde belastende informatie over iemand heeft geregistreerd. 

De VOG is een verklaring die voor VPE leden gratis kan worden aangevraagd via ons kantoor.  
Ook kan de verklaring gratis worden aangevraagd voor jeugdwerkers, pastor en medewerkers en bestuursleden actief binnen onze VPE gemeenten. Als u een VOG via de VPE wilt aanvragen. leest u dan eerst de pagina over veilige kerk.

Als bestuur vinden we een VOG verklaring alleen wat aan de zwakke kant. Het is u waarschijnlijk bekend dat hij maar een beperkt aantal jaren terug gaat en een beperkte houdbaarheid heeft.  
Ook gaat het bij een eventuele aantekening bij een burger van Nederland alleen om zaken die juridisch vaststaan/bewezen zijn verklaard. 

Vanwege de toch wat beperkt aanvoelende werking van een VOG, heeft het ons goed gedacht, om daarnaast ook met een zogenaamde ‘Eigen Verklaring’ te komen. 

Deze eigen verklaring hebben wij opgesteld aan de hand van de integriteitsverklaring die de overheid gebruikt. 

In een dergelijke verklaring geef je zelf onder vermelding van referenties aan dat er naar eer en geweten geen belastende zaken zijn die de uitvoering van je rol/functie of bediening zouden belemmeren.  

Wij vinden een dergelijke verklaring een welkome en belangrijke aanvulling op de VOG.  
Let wel: wij adviseren hier mee te werken, het staat u uiteraard verder vrij dit wel of niet te doen. 

We herinneren u er tevens aan, dat de aanvraag voor een VOG verklaring wordt geregistreerd bij de overheid. Uiteraard onder privacy, maar toch goed om hier bewust mee om te gaan. 

U kunt hier de 'Eigen Verklaring' downloaden. Er is geen auteursrecht op gelegd, edoch verzoeken wij een ieder de tekst niet te veranderen.

Sluiten