Dispensatieformulier personen

Met dit formulier kunt u dispensatie aanvragen voor de vaste lidmaatschapsbijdrage van de VPE voor personen, ter hoogte van € 450,-, die in 2016 in 12 maandelijkse termijnen wordt geïncasseerd.

Deze dispensatie is niet van toepassing op de 1% bijdrage uit geestelijk werk over het jaar 2014. De VPE vraagt u vriendelijk dit bedrag over te maken op rekening NL37RABO013.08.79.452, t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen, onder vermelding van ‘persoonlijke bijdrage [uw naam]’.


Dit verzoek wordt telefonisch met u besproken.

Sluiten