Zondagscholen en Jeugdwerk

Het CIO heeft met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gesproken over zondagsscholen en kerkelijk jeugdwerk in relatie tot de versoepeling voor het basisonderwijs.
De zienswijze van het ministerie treft u hieronder aan.

Een zondagsschool is geen school in de zin van de WPO of de WVO. De besluiten van afgelopen dinsdag gelden dus niet voor zondagsscholen. Zondagsscholen vallen onder het reguliere samenscholingsverbod. Daarin is nog wel voorzien in een apart regime voor religieuze bijeenkomsten. Daarvoor is namelijk bepaald dat die bij voorkeur online plaatsvinden, en fysiek alleen met minder dan 30 mensen en met 1,5 m afstand. 

De protocollen voor het basisonderwijs gelden dus niet voor zondagsscholen. Voor zover de onderwijsprotocollen niet minder streng zijn dan de regels voor samenscholing, zouden die vrijwillig natuurlijk wel kunnen worden toegepast als er wordt gezocht naar houvast. Maar in elk geval de belangrijkste uitzondering voor basisscholen (namelijk dat de 1,5 meter tussen leerlingen niet gehandhaafd hoeft te worden) gaat niet op voor zondagsscholen.

Sluiten