Aanmelden functionaris

Aanmelden functionaris

Persoonlijke informatie
Contactgegevens
Gemeente
Selecteer uw organisatie door op naam of adres te zoeken
Functies in uw gemeente
Akkoord

Door het invullen en verzenden van dit formulier verklaar ik bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden voor de inlogfunctionaris.

Als inlogfunctionaris hebt u de verantwoordelijkheid voor en bent u bevoegd om gegevens te wijzigen van uw gemeente in het kader van ANBI of updaten van adresgegevens. Ook ziet u een overzicht van facturen staan welke betaald zijn en/of welke nog niet.
De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Wanneer er een wisseling plaatsvindt van bevoegde inlogfunctionarissen, bent u de aangewezen persoon om de nieuwe inlogfunctonaris te accorderen.

Mijn gegevens kunnen worden gebruikt om:
- contact met mij op te nemen en te onderhouden over VPE gerelateerde zaken die u en/of uw gemeente aangaan.
- u te benaderen voor activiteiten, interviews, nieuwsberichten of onderzoeken door organisaties met wie de VPE samenwerkt of lid van is.

Accountgegevens
Voer een nieuw wachtwoord in om mee in te kunnen loggen.
Voer het wachtwoord hieronder nogmaals in om het wachtwoord te bevestigen.
Sluiten