(Gratis) VOG-Verklaring

Wat is een VOG-verklaring, en waar heb ik die voor nodig?
Een VOG-verklaring is een Verklaring Omtrent Gedrag. Die verklaring hebt u nodig voor bepaalde vertrouwensfuncties. Informatie hierover kunt u vinden op de website waar u online een VOG kunt aanvragen: VOG aanvragen.

Er wordt door het CIO geadviseerd voor iedereen die bij kinder/jeugdwerk betrokken is een VOG-verklaring aan te vragen. We voegen daar wel meteen aan toe, dat dit document een (zeer) beperkt inzicht geeft, en dat het zorgvuldig doorvragen bij aspirant maar ook reeds functionerende kinder- en jeugdwerkers in uw gemeente - ook als deze al langer in de gemeente bekend en/of actief zijn - naast het doen van navraag bij meerdere referenties van groot belang is.

Als onderdeel van veilig beleid in de kerk past het om vast te leggen waaraan kinder- en jeugdwerkers aan moeten voldoen.
Als naast een VOG-referenties via andere gemeenten of organisaties niet zijn te geven, of worden hier beperkingen ervaren, dan kan het verstandig zijn terughoudend te zijn en in die gevallen goed vast te leggen op grond waarvan een bepaalde verantwoordelijkheid wordt gegeven, alsmede waar de verantwoordelijkheden voor beslissingen op dit terrein liggen. Zie meer op de website van Platform Vrijwillige Inzet

Er bestaat de mogelijkheid dat het aanvragen van de VOG gratis is.
Klik hier voor de voorwaarden.
Als VPE zijn wij geregisteerd bij de overheid om gratis VOG-verklaringen voor onze leden aan te vragen.
U kunt dus ook ons vragen een VOG aan te vragen voor iemand in uw gemeente.
Wij vragen u dan wel ons te laten zien wat u gedaan heeft om de veiligheid in uw gemeente voor een ieder te bevorderen. De benodigde gegevens die wij nodig hebben, zijn slechts de naam en emailadres van betrokkene.
U mag deze gegevens alleen met toestemming van betrokkene aan ons verstrekken.
Ook zullen wij de authenticiteit van de aanvraag verifiëren. 

Indien het niet mogelijk blijkt de VOG gratis te verkrijgen, dan adviseren wij dat de gemeente deze vergoed aan de betrokkene(n).

Alle VPE gemeenten en persoonlijke leden zijn deelnemer van de Stichting Evangelisch Meldpunt en verklaren zich daarmee gehouden aan de Gedragscode voor Leidinggevenden. 

Zie verder op onze website: Klachtenregeling
Lees hier meer over de gratis VOG-regeling op onze website.

Sluiten