Structuur verandering

De VPE ondergaat een verandering als het gaat om de organisatiestructuur. Er zijn diverse werkgroepen bezig zich te buigen over diverse onderwerpen: bestuurlijke organisatie, lidmaatschappen, VPE DNA/identiteit, partnerorganisaties, de statuten en huishoudelijk reglement.

Na een geslaagde dialoogdag in september 2016, is met de installatie van de nieuwe voorzitter, die proces niet stilgezet, maar heeft deze dag invloed gehad op de inhoud, de vorm en het tempo daarvan.

De ontwikkeling van de VPE vanaf 2017 maakt dat we goed willen luisteren naar wat de Geest to de gemeente wil zeggen, op een breed terrein. Het vraagt geduld en volharding om dit spreken van de Geest om te zetten in beleid en structuur.

Wij vragen onze leden met ons mee te bidden voor dit proces.

Sluiten