Geef aan: Academisch onderwijs

VU

Onderzoeksplaats pentacostale theologie Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

We zijn weer terug in de VU! 

Vanaf 1 januari 2022 kent de VPE een actieve pentecostale onderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze onderzoeksplaats is tot stand gekomen door een samenwerking met onze Duitse zusterorganisatie, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP). Helene Wuhrer bekleedt deze onderzoeksplaats.
Op dit moment is er onder Pentecostal Studies vooral onderzoek naar ons als pinksterbeweging en ons geloof als fenomeen. 
Deze onderzoeksplaats bereid w.s. ook de weg naar het kunnen begeleiden van promovendi! Dit zouden wij zeer toejuichen! En, er zijn kandidaten! Bidt hier samen met ons voor, want we kunnen niet zonder een goede gezonde theologische basis. Wij zouden graag zien dat het onderwijs binnen de VPE een volledig traject faciliteert, zowel praktisch als academisch.

Vindt u goed onderwijs voor de leiders van de kerk ook belangrijken wilt u daar ook aan bijdragen om dit voor langere termijn mogelijk te maken? Hartelijk dank!

Doneer VPE

U kunt ook gewoon overschrijven op onze bankrekening NL18 INGB 0000 209119 t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Bij voorbaat hartelijk dank!

Sluiten