Leiderschapsontwikkeling

De VPE gelooft dat gezonde leiders een belangrijke positieve invloed hebben op het ontwikkelen van gezonde gemeenten.

Gemeenten worden geleid door voorgangers en of oudsten die daartoe zijn aangesteld. Het leiderschap is er om de gemeente richting te geven en de gemeente bescherming en veiligheid te bieden om zo een gezonde gemeente te kunnen zijn. Leiderschap dient echter ontwikkeld te worden zowel aan de kant van het karakter en gedrag als aan de vaardigheden kant van de leider. De VPE gelooft dat blivend gezonde leiders een belangrijke positieve invloed hebben op het ontwikkelen van blijvend gezonde gemeenten. De VPE stelt zich dan ook ten doel om door middel van training en toerusting, coaching van leiders, het verzorgen van netwerk ontmoetingen en het verzorgen van ondersteunend materiaal leiders te helpen zich te ontwikkelen om zo als gezonde leiders te kunnen functioneren. Daarnaast streeft de VPE ernaar om samen te werken met gemeenten en bedieningen die bezig zijn met het ontwikkelen van leiders. Speerpuntleider is William Bone. Al jarenlang betrokken bij de ondersteuning van gemeenten en oudstenteams. ​

Bedieningen die in de omgeving van de VPE actief zijn op het gebied van Leiderschapsontwikkeling:

  • School voor pastors: toerusting voor geestvervuld en uitmuntend leiderschap in de lokale gemeente.
  • Anders denken: coaching en training voor leiders door Michiel Santman.
  • Heart-Roots: gespecialiseerd in groepsdynamica en biedt ondersteuning aan leiderschapsteams in gemeenten.
  • Heartlink: coachend en inspirerend onderwijs voor leiders door Jan Pool.
  • Elevate Leaders Network: een netwerk binnen de VPE voor startende voorgangers, voor opbouw, intervisie, bemoediging en support.
  • AoG publicaties: archief van artikelen van de Assemblies of God in de VS
  • Celebrate Recovery: een bijbels herstelprogramma
  • Conflicthantering: digitale versie VPE studiemateriaal

Info en downloads

Sluiten