Gemeentestichting

Doneer VPEDe VPE stelt zich ten doel om haar leden te activeren gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus.

Naast het ondersteunen van gezonde gemeenteontwikkeling stelt de VPE zich ook ten doel om haar leden te activeren om gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en om plaatsen te creëren voor mensen om tot ontwikkeling te komen in dat wat God hen aan gaven heeft gegeven.

De VPE beoogt deze doelstelling te bereiken door samen te werken met leiders die al bezig zijn om gemeenten te stichten in Nederland. Daarnaast zal de VPE ook gaan werken aan het verzorgen van training voor beginnende gemeentestichters en hen actief ondersteunen om te komen tot nieuwe gemeentestichting.

De VPE stelt zich ten doel om 100 nieuwe gemeenten te stichten in 10 jaar. Dat vraagt geloof, moed en hard werken. Wie mee wil doen is welkom.

Meer Jezus in Meer Mensen
VPE Gemeentestichting is georganiseerd onder de naam 'Meer Jezus in Meer Mensen'.
Speerpuntleider en aanjager is Christian Tan. Christian is gemeenteplanter die graag met de VPE 100 nieuwe gemeenten wil stichten! Hij heeft inmiddels ervaring opgedaan in Nederland en Aruba, en werkt samen met een groter wordende groep eveneens enthousiaste leiders die hij helpt om gezamenlijk de nieuwe plekken die God op het oog heeft in te nemen voor het Koninkrijk. 

Op het gebied van gemeentestichting werkt de VPE samen met Assemblies of God World Missions.

Ben jij geinteresseerd in gemeentestichting? Of wil je als kerkplant aanhaken bij de VPE? Neem dan vooral contact met ons op!

Doneer VPE

Sluiten