Bijeenkomsten

 1. Algemene Ledenvergadering

  04 november

  De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een bestuursverkiezing plaats. Gasten zijn welkom op uitnodiging door het VPE bestuur. Het officiële gedeelte wordt omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. 

 2. World Assemblies of God Conferentie 2023

  12 oktober

  Van 12-14 oktober 2023 vindt de wereldconferentie van onze Assemblies-familie plaats in Madrid, Spanje. Deze wordt om de drie jaar gehouden.
  Het thema is 'Shine! Called to influence'.
  Kijk voor meer informatie: https://shineworldcongress2023.com/ 

Sluiten