Bijeenkomsten

 1. VPE Conferentie Zie Jezus

  19 mei

  Een speciale VPE-conferentie over raken en geraakt worden door Zie Jezus. 
  Hoe mooi is het als we samen komen en samen Jezus zien! Kijken naar Jezus zoals misschien nooit te voren. We verlangen nieuwe openbaringen van Hem en naar vernieuwing in Hem, zodat Jezus de volle eer krijgt, mensenlevens veranderd worden en Gods koninkrijk zichtbaar wordt in Nederland. We verlangen dat Jezus zichtbaar wordt in ons land door onze levens en gemeenten heen.
  Waar ben jij door geraakt als je naar Jezus kijkt?

 2. ELN-Leidersdag

  21 april

  Dag voor (jonge) leiders: inspiratie, toerusting & ontmoeting. 

 3. VPE Themadag

  04 februari

  Zaterdag 4 februari 2023 organiseert de projectgroep Onderwijs en Toerusting een themadag.

 4. ELN-Leidersdag

  20 januari

  Dag voor (jonge) leiders: inspiratie, toerusting & ontmoeting. 

 5. Week van Gebed voor eenheid

  15 januari

  2023_Week_van_gebed.jpg

  De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023. 

 6. Algemene Ledenvergadering

  19 november

  De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een bestuursverkiezing plaats. Gasten zijn welkom op uitnodiging door het VPE bestuur. Het officiële gedeelte wordt omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. 

 7. ELN-Leidersdag

  11 november

  Dag voor (jonge) leiders: inspiratie, toerusting & ontmoeting. Met Jan Pool, Christian Tan en Jonathan Kroeske, e.a.

Sluiten