Bijeenkomsten

 1. Algemene Ledenvergadering

  04 november

  De AV is de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van de VPE waar het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Ook vindt er deze keer een bestuursverkiezing plaats. Gasten zijn welkom op uitnodiging door het VPE bestuur. Het officiële gedeelte wordt omkleed met een inspirationeel programma met spreker(s), worship en ontmoeting. 

 2. World Assemblies of God Conferentie 2023

  12 oktober

  Van 12-14 oktober 2023 vindt de wereldconferentie van onze Assemblies-familie plaats in Madrid, Spanje. Deze wordt om de drie jaar gehouden.
  Het thema is 'Shine! Called to influence'.
  Kijk voor meer informatie: https://shineworldcongress2023.com/ 

 3. VPE Conferentie Zie Jezus

  19 mei

  Een speciale VPE-conferentie over raken en geraakt worden door Zie Jezus. 
  Hoe mooi is het als we samen komen en samen Jezus zien! Kijken naar Jezus zoals misschien nooit te voren. We verlangen nieuwe openbaringen van Hem en naar vernieuwing in Hem, zodat Jezus de volle eer krijgt, mensenlevens veranderd worden en Gods koninkrijk zichtbaar wordt in Nederland. We verlangen dat Jezus zichtbaar wordt in ons land door onze levens en gemeenten heen.
  Waar ben jij door geraakt als je naar Jezus kijkt?

Sluiten